miércoles, 28 de abril de 2021

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA OTRA REIVINDICACIÓN CIUDADANA: EL CONTROL DE LA PIROTECNIA

Hace más de tres años ya compartía en el blog este artículo en el que se hablaba del proyecto en diferentes países para la regularización y control del uso de la pirotecnia. En este artículo del año pasado ya se planteaba en nuestro municipio la opción de los petardos y cohetes denominados "silenciosos", pero eso no significa que sean totalmente silenciosos, sino que se controle el número de decibelios no pasando de los 120 y que los castillos de fuegos artificiales se realicen en zonas y horas concretas. En junio del año pasado se llevó a cabo la correspondiente recogida de firmas para restringir su uso en nuestro municipio. En este otro artículo se detallan las ventajas que comportará el control sobre el uso de la pirotecnia.

El ayuntamiento de Calafell ha vuelto a escuchar a los ciudadanos y ya ha puesto sobre la mesa la necesidad de aplicar una nueva ordenanza al respecto, ¡enhorabuena por la actuación!L’Ajuntament de Calafell ha posat sobre la taula una proposta per limitar al màxim l’ús de pirotècnia. La iniciativa planteja substituir-la per material silenciós o per altres sistemes que permetin fer espectacles semblants, com els drons. També ofereix un termini de sis anys per eliminar progressivament la pirotècnia, amb un consens amb les entitats culturals relacionades amb el foc.

La idea s’ha presentat en una reunió conjunta dels consells municipals de Cultura i d’Acció Social, celebrada aquest 27 d’abril, i ha generat un intens debat. Podeu veure la discussió en aquest enllaç.

La tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Helena Rubio, explica: “La pirotècnia es considera sinònim de festa i alegria, però no és així per a tothom. La pirotècnica és molt nociva per al medi ambient pels residus químics que deixa i el risc d’incendis, les persones amb diversitat funcional i la flora i la fauna, especialment aquells animals que viuen entre nosaltres”.

També es té en compte les lesions personals que pot provocar l’ús de petards i els danys materials al mobiliari urbà i la via pública, que signifiquen un cost social i econòmic important.

Rubio afegeix: “L’encaix d’algunes tradicions i festes populars s’ha d’adaptar a la realitat i els objectius que com a societat ens marquen: la inclusió de totes les persones, la protecció animal, la conservació del medi ambient...”. Diu també: “La tecnologia ens ofereix solucions per mantenir l’espectacle i la màgia dels focs artificials, però amortint o reduint-ne els efectes nocius”.

La proposta descriu quins haurien de ser els acords i canvis normatius a adoptar, de tirar endavant aquest plantejament:

Regular amb una ordenança municipal l’ús de petards i artefactes pirotècnics a la via pública. Limitar l’ús d’aquest material a uns dies i horaris dins de la programació de les festes. Sempre per part de persones autoritzades, i amb una reserva d’espais allunyats de zones residencials.

Excloure tots els espais naturals i zones verdes, inclosa la platja, i delimitar espais únics en els nuclis on poder usar pirotècnia, equipant-los amb mesures de prevenció d’incendis.

Seria responsabilitat de l’Ajuntament publicitar la programació amb ús de pirotècnia, deixant la possibilitat que les persones sensibles o propietaris d’animals puguin allunyar-se d’aquestes zones durant els horaris de soroll.

Elaborar un pla per a eliminar progressivament, en un termini de 6 anys, el màxim de pirotècnia possible. L’Ajuntament i les entitats que utilitzin pòlvora haurien de col·laborar per buscar alternatives, com la pirotècnica sense soroll o altres enginys sense explosions acústiques i més ecològics, en aquells espectacles subvencionats total o parcialment per l’Ajuntament.

Engegar campanyes de difusió i conscienciació sobre els problemes que la pirotècnia planteja en sectors sensibles de la societat, encaminades a reduir o evitar l’ús d’aquests artefactes, i a fer complir la normativa.

No hay comentarios: