viernes, 3 de julio de 2020

ESTABLECIMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE FIRMAS

Iniciativa Veïnal per la limitació d’usos de coets
Iniciativa del vecindario por la limitación del uso de cohetes

Sol·licitem la limitació dels usos de pirotècnia no-silenciosa a via pública i platges. L’ús d’aquests artefactes afecten de fora negativa en la vida diària de persones grans, amb diversitat funcional, TEA, ... així com als animals domèstics i salvatges que conviuen amb nosaltres al municipi.  Exceptuant les entitats culturals durant les festes majors i la revetlla de Sant Joan, proposem la prohibició de la seva utilització la resta de l’any. Únicament els EMPADRONATS a Calafell poden sota-signar aquesta iniciativa:
Solicitamos la limitación del uso de pirotecnia no-silenciosa en la vía pública y playas. El uso de estos artefactos afectan de forma negativa en la vida diaria de personas mayores, diversidad funcional, TEA,… así como a los animales domésticos y salvajes con los que convivimos en el municipio. Exceptuando a las entidades culturales durante las fiestas mayores y la verbena de San Juan, proponemos su prohibición el resto del año.  Únicamente los EMPADRONADOS en Calafell pueden firmar esta iniciativa.En los siguientes establecimientos se puede firmar la iniciativa vecinal para la limitación del uso de cohetes, y en este enlace se pueden descargar las hojas.

Llibreria Esther (Segur)
Conrad´s barra del mig (Calafell platja)
Alpi Paper (Calafell poble)
Can Rego (Calafell platja)
Club Tenis Segur (Segur)
Bar Sport (Segur)
Sugar (Calafell platja)
Estanc Jordi (Calafell platja)
Piscolabis (Segur)
Pastisseria Rossana

Clínicas veterinarias:

Els Masos
Trivet
Tot viu
Lucentum
VidaVet

Entidades colaboradoras:

Ahesat
ENCOAN
AVAP
AVSU
AVV Bellamar - Bellamel
AAVV LA MUNTANYA DE MAS ROMEU
AAVV VALLDEMAR, MONTMAR, BRISES
ALORDA PARK
ASVPS

Se irán actualizando los establecimientos según se vayan incorporando

No hay comentarios: