sábado, 20 de junio de 2020

DIPLOMA DE MESTRE ARTESÀ A O. ARROYO DEL MERCAT DE CALAFELL

L´ENHORABONA!

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha atorgat enguany el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a un total de 25 persones, d´arreu de Catalunya Entre ells, hi ha la xarcutera Olga Arroyo del mercat de Calafell L’atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l’artesà exerceix el seu ofici. Es considera mestres artesans alimentaris aquells que compleixen uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de 15 anys, i disposen del carnet d’artesà alimentari. El diploma de mestre/a artesà/ana s’atorga a aquells artesans/anes que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l’artesà/ana exerceix el seu ofici.

No hay comentarios: