EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 10 de juny, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/8 ordinari 09/05/2019

2. Aprovació proposta dictamen de la comissió especial de comptes del Compte General de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Calafell i OAM Fundació Castell de Calafell.

3. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajusts 2012 - 1r trimestre 2019.

4. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 1r trimestral.

5. Expedient 2019/1634. Atorgament d’un termini audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Expedient 2019/1636. Atorgament d’un termini audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

7. Expedient 2019/1637. Atorgament d’un termini audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

8. Expedient 2019/1638. Atorgament d’un termini audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

9. Expedient 4603/2019. Resolució de la sol·licitud de canvi de raó social d’un paradista del mercat municipal de Calafell.

10. Proposta de rectificació de l’apartat 2 de l’acord de ratificació del conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l’exercici 2019, per error material de fet.

11. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2069 a 2731).

12. Donar compte de les actes de la junta de govern local (18 a 22).

13. Precs i preguntes.

Comentarios

ENTRADAS POPULARES

ESPECTACULAR DOCUMENTO, SI YA ESTÁS VACUNADO NO TE LO RECOMIENDO

EL IMPRESENTABLE DEL DÍA: JOAQUÍN DEL MORAL, DIRECTOR GENERAL DE RENFE

UN CATALÁN LE DA UNA LECCIÓN DE HISTORIA AL REY