RATIFICADO EL CAMBIO DE MODELO FISCAL EN CALAFELL

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha ratificat el canvi de model fiscal per a 2017. Un nou model que es basa en dos eixos: la introducció d’elements de progessivitat en els impostos i el pagament de taxes pels serveis prestats o consumits realment, com en el cas especialment de la brossa i o l’aigua. D’aquesta forma, la tributació municipal esdevindrà més justa i solidària.
Les noves ordenances consoliden la rebaixa del 10% del rebut de l’IBI aplicada ja aquest 2016. Però s’hi introdueix la progressivitat en les bonificacions, de forma que les famílies nombroses o monoparentals se’n podran beneficiar, com fins ara, en proporció al nombre de fills i a la seva renda, però també en funció del valor cadastral de l’habitatge.
A més, es prioritza que pagui més qui més té, portant l’IAE i les plusvàlues als tipus màxim i gravant els pisos buits, tenint en compte que es gravarà grans empreses i bancs, no pas el teixit econòmic local ni les successions familiars, i els grans tenidors d’habitatges. Aquesta i altres novetats són fruit de les negociacions que va haver-hi entre l’equip de govern municipal i els grups municipals de la CUP i d’ERC.
El ple ha aprovat parcialment algunes modificacions en les ordenaces a partir de les al·legacions que va presentar el grup municipal de Convergència i Unió durant el període d’informació pública. Les quatre modificacions són les següents: augment de les quanties de renda familiar en les bonificacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys (plusvàlues); incorporar una tarifa reduïda del 95% en el servei de clavegueram per a autònoms i petits empresaris en el primer any d’activitat; introduir una reducció del 95% en la llicència d’obertura per l’inici de noves activitats al centre històric i als barris suburbans històrics, així com a l’avinguda Catalunya; i la gratuïtat de l’ús de l’antiga sala de plens com a lloc de celebració de matrimonis, unions estables de parella i benvingudes a la societat (bateigs civils).
L’aprovació definitiva de les ordenances ha tirat endavant amb 14 vots a favor (PSC, CUP, UAM, ERC, PP i regidor no adscrit) i 7 en contra (CiU i Ciutadans).

Comentarios

ENTRADAS POPULARES

ESPECTACULAR DOCUMENTO, SI YA ESTÁS VACUNADO NO TE LO RECOMIENDO

EL IMPRESENTABLE DEL DÍA: JOAQUÍN DEL MORAL, DIRECTOR GENERAL DE RENFE

UN CATALÁN LE DA UNA LECCIÓN DE HISTORIA AL REY