miércoles, 28 de diciembre de 2016

HOY A LAS 17:00 h PLENO EXTRAORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquesta tarda sessió plenària extraordinària i urgent. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també per streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Ratificar la urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació expedient núm. 10/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
3. Proposta d’aprovacio expedient num. 4/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 290,40 euros.
4. Proposta d’aprovacio expedient num. 5/16 de reconeixement extrajudicial de credits de l’OAM Fundacio Castell de Calafell, per import de 1.300,00 euros.
5. Resolució al·legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017.
6. Proposta d’aprovació de cancel·lació del deute amb RUBATEC.
7. Proposta d’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes de l’any 2016.
8. Resolució del contracte de concessió patrimonial del bé de domini públic per ús privatiu de la parada del mercat municipal pels reiterats incompliments d’horari per part del titular d’una parada del mercat.
9. Avocació de la competència en matèria de preus públics atorgada pel Ple a la JGL
10. Suspensió tramitació exp. subvenció "Calafell Actiu" atorgada per acord del Ple en data 4 d'abril de 2016, per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels negocis ubicats a Calafell, entitat comercial Salvador Torras Blanco
11. Proposta suspensió tramitació expedient subenció "Calafell Actiu" atorgada per acord del ple en data 4 d'abril de 2016 per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels negocis ubicats a calafell, entitat comercial calafell Pa Torrat 2012 SL.
12. Proposta suspensió tramitació expedient subvenció "Calafell Actiu" atorgada per acord del ple en data 4 d'abril de 2016 per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels negocis ubicats a calafell, entitat comercial Monica Vidal Perez
13. Proposta de canvi de modalitat de gestió directa del Patronat municipal de turisme de Calafell i dissolució i integració de l’ens en l’Ajuntament.

No hay comentarios: