miércoles, 23 de marzo de 2016

PLENO EXTRAORDINARIO DE HOY
Ordre del dia:
  1. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero.
  2. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Rosario Inés Lizón.
  3. Proposta de donar compte resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurs especial presentat contra acord classificació empreses del contracte del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació

No hay comentarios: