lunes, 28 de marzo de 2016

NUEVA LEGISLACIÓN PARA PEATONES


Normalment, quan pensem en multes de trànsit ens venen al cap conductors de vehicles. Ara bé, segons les dades de la DGT, entre el 40 i el 50% dels atropellaments que es produeixen en alguns indrets de l'Estat són a causa d'infraccions dels mateixos vianants. En aquest sentit, la xifra de persones que creuen en semàfors en vermell o per indrets sense pas de vianant és cada cop més grans. Tot i això, les sancions han estat històricament anecdòtiques.
Tot i això, la nova Llei de Trànsit ha fet una nova actualització, aprovada no fa massa mesos i que recull les normes que han de seguir els vianants: 

Travessar el carrer fora dels passos per a vianants o transitar per la calçada havent-hi zona de vianants practicable: 80 euros.

Creuar amb el semàfor en vermell: 200 euros per als vianants.

Si no camines per l'esquerra fora de l'àrea urbana o camines per autovia o autopista: 80 euros.

Un altre acte que pot sortir molt car, tant pel perillós que és com per la sanció que comporta, és no caminar per l'esquerra fora de poblat o circular per la calçada o voral entre l'ocàs i la sortida del sol fora de poblat sense anar proveït d'un element lluminós o reflectant homologat. La multa arriba als 80 euros.

 Segons la nova llei, els vianants estan obligats a sotmetre a controls d'alcoholèmia o drogues si es veuen implicats en un accident o si han comès una infracció. En aquest cas, si el resultat d'aquestes proves és positiu, la multa pot arribar als mil euros, i també hi haurà penalització si el vianant es nega a sotmetre als controls.

No hay comentarios: