jueves, 31 de marzo de 2016

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 4 d’abril, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM iwww.calafellradio.cat), però també el nou sistema de streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/ 
 
L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de les actes de 9 i 21 de desembre de 2015.

2. Modificació de crèdit 3/2016 suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

3. Modificació de crèdit 5/2016 crèdit extraordinari finançat amb baixes.
4. Aprovació expedient núm 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 12.565,53 euros.
5. Desistiment al·legacions a l’expropiació de la finca de la zona d’equipaments La Rafela.
6. Resolució provisional per la concessió de subvencions per la rehabilitació immobles dins l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, any 2015.
7. Bonificació ICIO finca catalogada c/Principal 1 de Calafell.

8. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

9. Ratificar el conveni signat entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Futbol Club Barcelona per regular la concessió d’una subvenció per la implementació del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona i al qual l’Ajuntament de Calafell s’ha adherit.
10. Aprovació d’atorgament de subvencions “Calafell Actiu” per impulsar la reforma, modernització i competitivitat dels establiments comercials de Calafell.
11. Pagament de subvencions a carrosses i comparses participants al Carnaval Xurigué 2016.
12. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Calafell.
13. Moció del grup municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Calafell.
14. Moció del grup municipal de la CUP per un manteniment dels parcs, jardins i espais públics sense l’ús d’herbicides tòxics com el glisofat, pel compliment de la normativa sobre biocides i per avançar cap a una jardineria ecològica.
15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
16. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
17. Precs i preguntes.

No hay comentarios: