jueves, 3 de marzo de 2016

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO EN LA NUEVA UBICACIÓN

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 7 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores i per primer cop es farà a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29). Com és costum, la sessió podrà seguir-se  en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la webwww.calafellradio.cat.
 
L’ordre del dia és el següent:


1. Aprovació de les actes de 5 d’octubre, 2, 23 i 30 de novembre de 2015.
2. Aprovació inicial de la modificació de l’escut de Calafell.
3. Modificació de la data de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.
4. Modificació de la data de celebració de les sessions de les Comissions Informatives.
5. Aprovació inicial del Reglament de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
6. Aprovació de l’esborrany del nou Reglament Orgànic Municipal de Calafell, a sotmetre a un procés de participació ciutadana.
7. Aprovació de la convocatòria, composició de la comissió qualificadora i modificació del termini de presentació de sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts econònmics corresponents a l’exercici 2016.
8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4t trimestre 2015.
9. Donar compte informe d’execució trimestral 2015 – 4t trimestre.
10. Proposta expedient núm 2/2016 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos.
11. Resolució definitiva concessió subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Joan Miró 2, inclòs a l’àmbit del Pla de Barris, exercici 2014.
12. Modificació i ampliació del termini d’execució del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Calafell.
13. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Principal 24.
14. Dessistiment contracte lloguer immoble situat al carrer Baix Penedès 1.

15. Dessistiment contracte lloguer immoble carrer Lluís Companys 57, local 2.

16. Dessistiment contracte lloguer immoble locals 3 i 4, carrer Lluís Companys 57.
17. Modificació núm 01/2016 de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.
18. Proposta sobre introduir nous supòsits de complementació, si escau, de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i criteris de gestió.
19. Modificació de l’article 17.5 de l’annex III de les condicions específiques de la Policia Local.
20. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2016.

21. Aprovar la convocatòria pública de les bases d’atorgament de subvencions per als centres escolars i Ampa’s del municipi de Calafell per a l’exercici 2016.

22. Adhesió del municipi de Calafell a “Catalunya regió europea de la gastronomia 2016.
23. Aprovació d’ampliació de places de vehicles de llicència d’autotaxi autoritzades al municipi de Calafell.
24. Aprovació del Reglament regulador dels horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles.
25. Aprovació de la modificació de les bases específiques i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l’any 2016 de l’Ajuntament de Calafell.
26. Ratificar el decret d’Alcaldia núm 399/2016 acordant la suspensió de l’expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat.
27. Moció del grup municipal de Ciutadans pel Protocol Educatiu contra Transfòbia i assetjament escolar per identitat de gènere.
28. Moció dels grups municipals del PSC i del PP sobre ampliació del centre recretatiu turístic de Vila-seca i Salou.
29. Moció dels grups d’ERC, CiU, PSC i la CUP, de suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.
30. Moció del grup municipal de Ciutadans per limitar l’acumulació de càrrecs públics.
31. Moció del grup municipal de la CUP per a l’estudi de la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Calafell.
32. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
33. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.
34. Precs i preguntes.
Les mocions que es debatran, en aquest enllaç

1 comentario:

Anónimo dijo...

Ha sido un pleno para justificar qué lo qué cobran se lo.ganan, ¿Qué quiere el de ciudadanos? Que se le reconozca que los 1900€ qué cobra se los gana,pues está muy lejos de dar la talla como político y como persona, después del desprecio hacia su ex compañero de partido, Tejedor moderate porque estás perdiendo la comprensión de la gente,