Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

miércoles, 13 de noviembre de 2019

MAÑANA JUEVES, PLENO ORDINARIOL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/16 ordinari 17/10/2019
1.2. Ple2017/17 extraordinari 29/10/2019

2. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

3. Proposta baixa drets pendents cobrament OAM.

4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019.

6. Proposta aprovar la sol·licitud al departament de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, per declarar el municipi de Calafell com a municipi turístic.

7. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Concurs de pessebres”, organitzat per l’Ajuntament de Calafell.

8. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’Infants i Adolescents de Calafell”.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

10. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

11. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.

12. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (5101 a 6148).

14. Donar compte de les actes de la junta de govern local (39 a 44).

15. Precs i preguntes.

1 comentario:

Pedro Arias i Garcia dijo...

La moción de Ciudadanos es como las que presenta cada mes, las aguas del mar no dependen de los ayuntamientos y como todo en esta vida tiene un coste y un mantenimiento y esto que presenta no se puede llevar a cabo por diferentes motivos, que el ponente lo tendría que saber son propuestas que este regidor cada mes lleva al pleno sin sentido y que es una persona que como regidor sobra en este municipios y todo el mundo con quién hablo lo piensa, y aquí su futuro es muy negro
Saludos