jueves, 20 de septiembre de 2018

MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO AL SALVAPATRIAS DE CALAFEL

Así es como pierde el tiempo este salvapatrias (J.M. Tejedor, el de C's) que no da una a derechas (no esas derechas), su última gran actuación ha consistido en hacer lo que se le da mejor, arremeter contra todo y contra todos, con el único objetivo de llevar a este municipio a la cima de Europa con su buen hacer y predisposición, por eso, debido a ese esfuerzo sobrehumano y en un alarde de profesionalidad y de derroche neuronal, no ha tenido el mínimo inconveniente en meter en el último pleno la pata hasta el fondo (una vez más), poniendo en duda la transparencia en la adjudicación de unas plazas de policía y, que como siempre, le ha vuelto a salir el tiro por la culata, es lo que tiene cuando se va a lo que se va. A ver con qué nos sorprenderá en su próxima intervención, estaremos atentos...


L’Ajuntament de Calafell posa en coneixement de l’opinió pública, a petició del tibunal qualificador del procediment de selecció de cinc agents de la Policia local, la següent informació:

El senyor José Manuel Tejedor González, portaveu del grup de Ciutadans, ha fet unes manifestacions públiques en les quals s’insinua presumpte tracte de favor a dos aspirants i favoritisme premeditat en l’adjudicació de les places. En resposta a aquestes declaracions, es manifesta el següent:

-Que els regidors que formen part de l’equip de govern no han intervingut ni directa ni indirectament en el desenvolupament del procediment de selecció, ja que això ha estat tasca del Tribunal qualificador, en el qual no hi ha presència de cap regidor.

-Que el Tribunal qualificador ha exercit les seves funcions amb autonomia, independència, objectivitat i imparcialitat en tot moment.

-Que no hi ha ni ha hagut tracte de favor ni favoritisme a cap aspirant, ja que el procediment s’ha desenvolupat sota el més estricte compliment dels principis fonamentals d’igualtat i no discriminació.

-Que s’ha donat resposta i s’ha facilitat informació a totes les queixes i reclamacions presentades, i a tots els precs i preguntes formulades, tant per part dels aspirants, com per part dels representants dels treballadors, així com dels grups municipals.

-Que la consideració final d’idonis de dos aspirants que prèviament havien estat no idonis a conseqüència del reconeixement mèdic, ha estat possible per la documentació mèdica oficial aportada pels mateixos, firmada per professionals facultatius.

-Que l’aportació de documentació mèdica no està prohibida ni limitada d’acord amb el text de les bases del procediment de selecció.

-Que el Tribunal està facultat per aquestes bases per interpretar i resoldre totes les qüestions que es plantegin en el transcurs de les proves per a la bona marxa i normalitat de les mateixes.

-Que existeixen nombroses sentències del Tribunal Suprem i de Tribunals de Justícia, que han fallat acceptant documentació posterior d’aspirants que demostraven el compliment de la condició d’apte a nivell de salut en aspectes concrets per part d’ells, tot i que no havien superat el reconeixement mèdic de les proves en aquests mateixos aspectes específics.

-Que la observança de criteris raonables basats en el sentit comú i la facilitació dels drets reconeguts per l’ordenament jurídic, permeten acceptar la revisió d’aquesta última prova del reconeixement mèdic dels dos aspirants en qüestió; en aplicació amb tot el seu abast i magnitud dels principis constitucionals bàsics i fonamentals de mèrit i capacitat per a l’accés a la funció pública.

Este cartel es nuestro, no vaya a ser que en el próximo pleno le pida explicaciones al equipo de gobierno, hay que dejárselo claro porque suele confundirse.


1 comentario:

Anónimo dijo...

Este personaje es un tipo que es preso de sus afirmaciones y de sus propias palabras, seguro que en Ciudadanos no hay un regidor más inepto en el conjunto Nacional
Saludos