Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

lunes, 19 de febrero de 2018

PENSIONS!


Pensions!“Els deures generen drets!”

El Govern Central està anunciant i empenyent als ciutadans a  que ens espavilem a fer un “pla de pensions privat”, si no, tenim el risc de no tindre aquest subsidi degudament merescut. Cal denunciar que aquest govern ha dilapidat la reserva existent des de l’any 2.000 a fi i efecte de garantir el sistema públic de la Seguretat Social. Es preveia, en tot cas, que si fos necessari en situació de crisi es podia utilitzar una quantitat màxima del 3%, però el Govern va eliminar aquest límit  a l’any 2012, mitjançant un Reial Decret Llei es podia utilitzar el diner que fos necessari durant 5 anys, prèvia notificació al Congrés dels Diputats. Han escurat fins al fons per tal d’afrontar la paga extra de juny i del darrer Nadal, s’ha de tenir en compte que el fons va arribar a tindre més de 60.000 M d’ Euros.

I ara què?

Doncs que comencem a espavilar-nos i d’aquell dret merescut ara res de res! Que el que hem de fer es començar a fer-nos el nostre propi estalvi. Cal preguntar-se, qui pot estalviar? això en tot cas aquells que tinguin feina, cal recordar que som líders dins la UE amb gent a l’atur!, però també  cal parlar de com estan avui els sous,  molts per sota dels 1.000 € i amb una precarietat que fa esgarrifar.

Això ens ho diuen aquells que sempre es refereixen a “la llei”, caldrà recordar-los que a la Constitució del 78 l’article 35 diu:

1.    Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo .............
I l’article 50 diu:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad..................

També cal afegir que la Declaració Universal dels Drets Humans signada a París el 10.12.1948  manifesta que “ la jubilació es un dret fonamental de tot treballador”.

Com estem avui?

Doncs malament, és a dir amb contractes precaris i amb retribucions fins i tot per sota del salari mínim interprofessional SMI, avui de 735,90 € mensuals.

Conseqüències

El camí cap a la precarietat laboral ens porta sens dubte a la davallada directa de la Societat del Benestar , èxit assolit a la UE durant els darrers 50 anys! Cal preguntar-se a qui està obeint el Govern, a quins interessos? Però i el silenci de l’oposició i els Sindicats?

Ha arribat l’hora

Cal un canvi polític encertat i urgent.

Un Nou Pacte Social

Sembla que és poc, doncs no, és imprescindible per sortir d’aquest atzucac  en que ens trobem, però per això es convenient que el polític recordi “que dedicar-se a la política té sentit si és per millorar la vida de la gent” i, per descomptat, la millor eina de treball és el diàleg tant escàs darrerament.  

Menys corporativisme i més pragmatisme i, si pot ser, un grau d´humanisme, més filosofia.

Enteniment i sort, ens convé a tots.

10.02.18
 Jordi Sánchez Solsona
Calafell

No hay comentarios: