Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

sábado, 3 de febrero de 2018

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 5 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 201871 ordinari 08/01/2018

1.2. Ple 2017/21 extraordinari 27/12/2017
1.3. Ple 17/22 extraordinari amb urgència 27/12/2017

2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 5271 de data 21 de desembre de 2017 de denúncia dels vigents acords, convenis i reglamentacions reguladores de les relacions laborals amb el personal municipal i convocatòria del procés de negociació.
3. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104 bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
4. Proposta de regularització de la subvenció concedida a l’Institut d’Estudis Penedesencs per a l’any 2017.
5. Revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
6. Donar compte decret 5297/17 de data 28 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a l’adquisició i el subministrament d’equipaments educatius per als diferents centres escolars municipals.
7. Donar compte decret 5095/17 de data 4 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1736_17, referent a l’abonament del complement de productivitat mensual al secretari d’aquesta corporació, senyor Alexandre Pallarès i Cervilla.
8. Donar compte decret 5198/17 de data 19 de desembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1870_17, referent a l’adquisició de roba de gala per als  agents de la Policia local.
9. Donar compte decret 4896/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Segur de Calafell.
10. Donar compte decret 4897/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1664_17, referent a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell.
11. Donar compte decret 4898/17 de data 17 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1665_17, referent a a la contractació del lloguer de l’enllumenat nadalenc 2017-2018 a instal·lar a la zona de Calafell Platja.
12. Donar compte decret 98/18 de data 12 de gener de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1865_17, referent a la remodelació de les instal·lacions de Calafell Ràdio, renovació del revistiment dels tancaments dels estudis, aparells d’aire condicionat, el subministrament d’equipaments i software.
13. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 6, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
14. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Torredembarra 7, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
15. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer del Mar 16, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
16. Proposta deixar sense efectes la subvenció atorgada per la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
17. Proposta resolució definitiva conceessió subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins de l’àmbit del Pla de Barris exercici 2016.
18. Proposa resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 10 de Calafell.
19. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, anualitat 2016.
20. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris, anualiat 2016.
21. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per la rehabilitació de l’immoble situat a la plaça Major 2B, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.
22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5219 a 304).
23. Donar compte de les actes de junta de govern local (52 a 3)
24. Precs i preguntes.

No hay comentarios: