Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

martes, 30 de mayo de 2017

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 5 de juny, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació actes
1.1. Ple 2016/13 ordinari 05/09/2016.
1.2. Ple 2016/14 ordinari 3/10/2016.

2. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 1r trimestre.
3. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 1r trimestre 2017.
4. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembgre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
5. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017.
6. Proposta aprovació contracte de cessió del dret d’ús preferent de la zona d’activitats nàutiques del Port de Segur de Calafell.
7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
8. Proposta de modificació de la concessió de llicència de l’explotació de vehicles del transport de viatgers en modalitat de trenet turístic.
9. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels mercats no sedentaris al municipi de Calafell.
10. Expedient relatiu a l’aprovació dels canvis efectuats en el protocal del projecte de reutilització, per al curs 2017-2018, aprovat inicialment en sessió plenària el dia 2 de maig de 2016.
11. Moció en suport a la PAH.
12. Moció que es presenta per a donar suport i recolzament al personal de la Creu Roja.
13. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
14. Donar compte de les actes de junta de govern.
15. Precs i preguntes.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Yo entiendo que cuando se presenta un MOCION o una PROPUESTA, El ciudadano tendríamos que saber porque se oculta el partido que presenta la moción o la propuesta, esto no queda reflejado en el orden del día, ¿ cual es la causa?
Un saludo WEBSEGUR