Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

jueves, 2 de febrero de 2017

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 6 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM), però també per streaming a http://calafell.tv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació actes dels plens de 30 de maig i 6 de juny de 2016.
2. Proposta de deixar sense efecte l’adhesió a la “Red Entidades Locales por la Transparencia y Participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias”.
3. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Calafell a la Declaració Universal sobre els Arxius.
4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’empresa SOREA SAU.
5. Proposta d’acord per a la formalització de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2017.
6. Proposta d’acord de delegació de competències d’inspecció i instrucció d’activitats de la Generalitat de Catalunya.
7. Proposta de ratificació dels Decrets núms 2016/3943, entitat cultural ARC; 2016/3944, entitat cultural Colla Gegantera i Grallera; 2016/3956, entitat cultural Banda de Timbals i Gralles de Mas Romeu; 2016/3957, entitat cultural Amics del Patrimoni;  2016/3958, AMPA Escola Mossèn Cinto Verdaguer; i els decrets de rectificació d’errors 2017/24, entitat cultural ARC; 2017/25, entitat cultural Colla Gegantera i Grallera, i 2017/29, entitat cultural Banda de Timbals i Gralles de Mas Romeu.
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/3652, de data 2/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 08941253_16 relatiu a la consignació pressupostària sol·licitada pel departament de Recursos Humans, segons expedient núm 5345/16.
9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/3961, de data 22/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 818_16 referent a la contractació per part del departament de Turisme de la coordinació i organització de diferents esdeveniments esportius per part del senyor José Manuel Abascal Gómez.
10. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm 2016/4009, de data 29/12/2016, corresponent a la resolució de discrepància d’informe d’intervenció 1419_16 per la contractació del lloguer de decoració de Nadal 6790/2016.
11. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm 66/2017, sobre modificacions pressupostàries.
12. Proposta de resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2015.
13. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual núm IV del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Calafell en relació al PAU 25 Maresme_Calafell.
14. Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm 100/2017 de 19 de gener d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2015, en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP 43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de PROINOR.
15. Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana per a la declaració de persona non grata al diputat del Partit Popular, senyor Xavier García Albiol.
16. Moció del grup municipal del PSC per revocar la figura de persona non grata a totes les persones així declarades i perquè l’ús d’aquest terme no sigui utlitzat mai més per causes de discrepància ideològica al terme municipal de Calafell.
17. Donar compte de les resolucions dictades.
18. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
19. Precs i preguntes.

No hay comentarios: