Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

viernes, 28 de octubre de 2016

PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA 2, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dimecres vinent, 2 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també per streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació acta Ple 23 de març de 2016.
2. Proposta d’aprovació expedient núm 7/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 19.662,48 euros.
3. Proposta d’aprovació expedient núm 8/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 75.783,01 euros.
4. Proposta expedient núm 39/2016 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
5. Proposta expedient núm 40/2016 modificacions pressupostàrires de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
6. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 14 d’octubre, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016.
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 18 d’octubre de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2016, d’acord amb llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
8. Aprovació definitiva Inventari General de béns de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2015.
9. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2017.
10. Atorgar una subvenció a l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell.
11. Atorgar una subvenció a l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell.
12. Atorgar una subvenció a la Llar del Pescador Jubilat.
13. Atorgar una subvenció a la Llar de jubilats de Calafell Poble.
14. Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Calafell Poble.
15. Atorgar una subvenció a Càritas Parroquial de Segur de Calafell.
16. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
17. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
18. Precs i preguntes.

No hay comentarios: