Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

viernes, 2 de septiembre de 2016

LUNES DÍA 5, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 5 de setembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també el nou sistema de streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació acta d’1 de febrer de 2016.
2. Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial del nou reglament orgànic municipal de Calafell.
3. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2on trimestre 2016.
4. Donar compte informe d’execució trimestral 2016 - 2on trimestre.
5. Donar compte decret de l’alcaldia núm. 2016/1318 de data 6/05/2016 corresponent a la   contractació dels serveis de socorrisme i vigilància de les platges de Calafell per un termini comprés entre el 8 de maig i el 19 de juny de 2016 contrari a l’objecció de legalitat de l’informe d’intervenció 428/16.
6. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2016/1875 de data 22/06/2016 corresponent a la contractació dels serveis de socorrisme i vigilància de les platges de Calafell per un termini comprés entre el 23 juny i el 16 d’octubre de 2016 contrari a l’objecció de l’informe d’intervenció 589/16.
7. Donar compte al ple de l’aprovació de la incoació de l’expedient per regularitzar el servei de distribució gratuïta d’aliments com a recurs municipal.
8. Donar compte al ple de l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Assemblea local de Creu Roja Calafell i l’Ajuntament de Calafell, per a la prepració i distribució dels lots d’aliments provinents del banc d’aliments de Tarragona.
9. Pròrroga i modificació del contracte proposada per l’empresa Hife del servei de transport urbà.
10. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero i de mesures de foment del reciclatge.
11. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per impulsar estratègies i mesures per reduir la producció de residus i millorar els nivells i la qualitat de la recollida selectiva en el marc de l’Estratègia Catalana Residu Zero.
12. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per la redacció d’un pla de mandat per al municipi de Calafell.
13. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la creació del “Portal del Voluntari” i “Borsa de Voluntariat”.
14. Propostes a donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
15. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
16. Precs i preguntes.

No hay comentarios: