Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

lunes, 1 de agosto de 2016

HOY, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 1 d’agost, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també el nou sistema de streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Proposta aprovació de les bases, la sol·licitud i memòria idea/pojecte per als premis a la millor   idea empresarial Vilarenc Zenit i la millor iniciativa empresarial Vilarenc Zenit.
2. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2016.
3. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit del Pla de Barris de Calafell i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2016.
4. Proposta aprovació inicial modificació puntual POUM (V) PAU carrers Loira i Cossetània.
5. Proposta regularització de subvencions atorgades per ajuts rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit del Pla de Barris, als titulars de les finques dels carrers Barcelona 8, Joan Miró 1 i Marquès de Samà 1.
6. Proposta aprovació provisional Ordenança general Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics.
7. Proposta rectificació error material coeficients de participació de tres parades del mercat municipal i un apacament.
8. Proposta d’aprovació expedient núm 5/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 74.589,75 euros.
9. Declaració d’un crèdit com a no disponible.
10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria, de 22 de juliol de 2016, sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
11. Donar compte de l’informació d’intervenció i tresoreria de 22 de juliol, sobre el període de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.
12. Proposta d’aprovació expedient núm 3/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 258,89 euros.
13. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.bis LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
14. Proposta d’acord d’aprovació de les dues festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2017.
15. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’estratègia catalana residu zero i de mesures de foment del reciclatge.
16. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans en relació amb l’elaboració d’una campanya “No tiramos la comida, hay familias con hambre”.
17. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
18. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
19. Precs i preguntes.

No hay comentarios: