Últimas entradas

Lo último

viernes, 1 de julio de 2016

EL PRÓXIMO LUNES DÍA 4, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 4 de juliol, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també el nou sistema de streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/ 
 
L’ordre del dia és el següent:

1. Proposta d’aprovació expedient núm 4/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 120.537,51 euros.
2. Proposta de regularització de la subvenció atorgada per ajuts al comerç dins l’àmbit del Pla de Barris, al titular del carrer Josep Bargés i Barba 38 de Calafell.
3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues.
4. Proposta modificació contractual contracte signat amb Rutabec servei manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell (13/14-CNT).
5. Proposta expedient núm 23/2016 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes.
6. Proposta expedient núm 20/2016 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de baixes per anul·lació.
7. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Calafell per l’any 2016 i atorgament d’una subvenció de 1.500 euros.
8. Moció presentada pel grup municipal de CiU sobre el replantejament de l’actual govern municipal sobre la nova ubicació d’algunes de les dependències del municipi i per un procés participatiu vinculant per saber l’opinió dels veïns i veïnes de Calafell.
9. Moció presentada el grup municipal de CiU, per a mantenir la sala de plens a la casa consistorial i reubicar de nou la regidoria de Cultura a la casa de cultura de Cal Bolavà.
10. Moció presentada pel grup municipal de CiU per a sotmetre a opinió ciutadana els canvis de dependències municipals que vol imposar l’equip de govern.
11. Moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació amb l’adhesió a l’estratègia catalana Residu Zero i de mesures de foment del reciclatge.
12. Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització.
13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
14. Donar compte de les actes de junta de govern local.
15. Precs i preguntes.

No hay comentarios: