Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

jueves, 28 de enero de 2016

PLENO ORDINARIO EL DÍA 1

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 1 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores a la sala de sessions de la darrera planta de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1). Com és costum, la sessió podrà seguir-se  en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la web www.calafellradio.cat. 
L’ordre del dia és el següent:

1. APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL
2. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CAMP DE TARRAGONA I LA SEVA ÀREA D'INFLUÈNCIA I ACCEPTACIÓ DE L'INGRÉS EN CONCEPTE DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI
3. PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES INCLOSOS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, EXERCICI 2014

4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS, AMB REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2015

5. PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA  MODIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L'OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
6. PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L'ARTICLE 104.BIS LRBRL SOBRE EL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2015/4254 I 2015/4255 DE DATA 17/12/2015 CORRESPONENT A LA OTORGACIÓ DE SUBVENCIONS
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4306 I 2015/4307 DE DATA 22/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE PD'S DE VIA PÚBLICA
9. DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA NÚM. 2015/4377, 2015/4378, 2015/4379 I 2015/4380 DE DATA 30/12/2015 CORRESPONENTS A L'APROVACIÓ DE PD'S DE MEDI AMBIENT
10. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 22 DE GENER DE 2016, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL QUART TRIMESTRE DE 2015, D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE 22 DE GENER DE 2016, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015
12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP "ESBORREM LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA DE CALAFELL"
13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE (PDE) I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO
14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
15. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
16. PRECS I PREGUNTES

No hay comentarios: