Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

miércoles, 20 de enero de 2016

CONSEJOS PARA LAS CARROZAS DE CARNAVAL


S’acosta Carnaval i les comparses enllesteixen les seves carrosses per fer-les lluir a les rues. Protecció Civil de la Generalitat ha fet públic un recordatori sobre les mesures de seguretat que les carrosses haurien de tenir, per garantir una celebració sense riscs.
–Tots els vehicles (tractors, etc.) han de disposar d’assegurança i de la ITV en ordre.
 
–Les instal·lacions de llum i cablejat de les carrosses han d’estar degudament protegides i cal que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.

–Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver elements de flama (per exemple, pirotècnia), ni que generin guspires o molta escalfor.
 
–Totes les carrosses han de portar extintors adequats al tipus de foc previsible.
 
–A les carrosses no hi pot haver recipients de líquids inflamables, com per exemple gasolina.

–En el cas que es disposi de bateries o grups electrògens per subministrar electricitat a l’enllumenat o a altres parts de la carrossa (equip de música, etc.), cal que es col·loquin en compartiments separats de l’habitacle i degudament protegits.
–El disseny de les carrosses ha de preveure la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament a les rodes, també ha de preveure una ràpida evacuació i salvament en cas d’emergència de les persones que transporta.
–A les carrosses, cal evitar instal·lar-hi màquines i altres estris que generin un moviment que pugui atrapar les persones que s’hi apropin, com per exemple braços o aspes giratoris, etc. En el cas que n’hi hagi, han de disposar de la deguda protecció.
–Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones, pel risc de caigudes o d’accidents. Si durant el recorregut no van assegudes, garantiu que tenen una tanca o element de protecció de prou alçada (mínim 1 metre) per evitar que caiguin. S’han d’evitar actes insegurs que puguin derivar en accidents de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals sobre estructures sense protecció ni resistència.
 
–Les estructures muntades a les carrosses s’han de construir de forma que no sigui possible que es puguin desplomar fàcilment davant condicions meteorològiques adverses (vent, aigua, etc.) i cal preveure la càrrega màxima a què poden estar sotmeses. Igualment cal preveure el possible apropament a cablejats del carrer i la seva alçada màxima, així com garantir l’aïllament d’estructures metàl·liques davant l’acostament a línies elèctriques del municipi.

–A l’interior de les carrosses s’han de preveure passos segurs i degudament ordenats, que evitin caigudes i ensopegades.

No hay comentarios: