Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

jueves, 24 de diciembre de 2015

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL DEL 21 DE SESEMBRE

El ple de l’Ajuntament de Calafell celebrat aquest 21 de desembre ha deixat sobre la taula l’adquisició dels terrenys de la partida de La Rafela, necessaris per a l’ampliació de la planta comarcal de transferència de residus. Davant dels dubtes expressats per l’oposició sobre la valoració econòmica de l’expropiació, l’equip de govern ha decidit retirar el tema de la sessió. Més informació general sobre aquest projecte aquí.
En el ple també s’ha donat compte de tres temes econòmics:
–L’informe trimestral d’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2015.
–L’informe d’intervenció de seguiment trimestral del pla d’ajust de les finances municipals.
–L’informe relatiu al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2014.
La sessió també ha aprovat una bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per uns treballs a una finca catalogada del carrer Montserrat, al nucli de la Platja.

LES VALORACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Jacob Balaguer (ERC)
“No veiem clara la valoració dels terrenys de La Rafela. Fa l’efecte que estigui sobrevalorada. Hem de considerar la premura del temps i la possibilitat de perdre una subvenció, però també si s’ha comés alguna irregularitat. Demanem un tercer informe que aclareixi si la valoració és correcta o està teledirigida per alguna voluntat política o personal”.

Joan M. Triadó (UAM)
“Al final només s’ha donat compte del compliment trimestral d’obligacions normatives. Ha quedat sobre la taula l’expropiació d’un terreny al germà del nostre regidor Josep Parera. Cal dir que la valoració prové d’un altre Ajuntament. I alguns que ara no ho veuen clar resulta que llavors ho veien bé... El que feien ara ho troben malament, si ho fan els altres... Però com que no volem cap motiu de suspicàcia, ens sembla bé deixar-ho sobre la taula i parlar-ne”.

Albert Pijoan (CUP)
“Tenim dubtes raonables sobre la valoració dels terrenys a expropiar. L’informe tècnic s’acull a una excepció realment excepcional per pràcticament doblar el preu de l’expropiació. I a més, la persona beneficiada és parent directe d’un dels membres del govern. Nosaltres ens hi hem oposat i l’equip de gover, a falta d’arguments, ha decidit deixar-ho sobre la taula i posposar-ho per veure si troba l’excusa per aprovar-ho”.

José Manuel Tejedor (Ciutadans)
“Estem sorpresos perquè en aquest tema sempre hi hagut una informació i una valoració tècnica que ja veia des de la legislatura anterior. Ens sembla bé que si hi ha algun dubte es plantegi i que els tècnics expliquin el que calgui, perquè el que ha de prevaldre és la claredat. Ara, els dubtes a aquestes altures no deixen de sorprendre’ns”.

Miguel Ángel Perín (PSC)
“Ens saps greu no haver pogut aprovar l’expropiació de la Rafela. I ens sorprén l’actitud tant de la CUP com sobretot de CiU. De la CUP, perquè la informació els l’hem de donar una i altra vegada i sembla que mai en tinguin prou. I pel que fa a CiU, la taxació ja la tenien ells sobre la taula i ara resulta que se’n desmarquen quan anem contra rellotge en un projecte que ells mateixos se’ls va adormir. Sincerament, no entenem res”.

Rafel Solé Miró (CiU)
“Nosaltres estem d’acord en el fet que cal aquest terreny, per un bé per la comarca i per al municipi. Però no estem d’acord ni acabem de veure clar l’informe de valoració. No entenem que un govern que va amb la bandera de la transparència a la mà no ha portat el tècnic responsable de la valoració a explicar-la. A partir de deixar el punt sobre la taula, veurem quines explicacions ens donen a partir d’ara”.

Jesús Benedicto (regidor no adscrit)
“Jo, per poder decidir, vull valorar la premura d’aquest projecte i els diners que es podrien perdre, en relació al cost del terreny”.

No hay comentarios: