Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

viernes, 2 de octubre de 2015

EL PRÓXIMO LUNES DÍA 5, PLENO MUNICIPALL’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 5 d’octubre, una sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores a la sala de sessions de la darrera planta de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1). Com és costum, la sessió podrà seguir-se  en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la web www.calafellradio.cat.
L’ordre del dia és el següent:
1. MODIFICACIÓ ACORD NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSORCI UNIVERSITARI BAIX PENEDÈS
2. PROPOSTA APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT DEL PLA DE BARRIS
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS AL COMERÇ DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE CALAFELL I SIMULTÀNIAMENT CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 20152
4. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO EN FINQUES CATALOGADES D’ÚS PÚBLIC
5. APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015
6. PROPOSTA EN RELACIÓ A LA INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR SOBRE EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS ESTABLERTES A L’ARTICLE 104 bis LRBRL SOBRE EL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL         
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

8. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
9. PRECS I PREGUNTES

No hay comentarios: