viernes, 25 de septiembre de 2015

SE INICIA EN CALAFELL LA REGULARIZACIÓN CATASTRAL

La direcció general del Cadastre, del ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,començarà la setmana vinent la regularització cadastral al municipi de Calafell, que va anunciar aquest estiu. Aquest procediment servirà per detectar els béns immobles, tant urbans com rústecs amb construcció, la modificació, alteració o ampliació dels quals no hagi estat declarada pels seus titulars.
La regularització forma part del Procediment de Regulació Cadastral 2013-2016, engegada per Hisenda i que s’està duent a terme a tot l’Estat espanyol, excepte el País Basc i Navarra. Hisenda buscarà, entre altres, piscines, coberts, aixecament de noves plantes…, inclosos els canvis d’ús. En definitiva, qualsevol canvi que incrementi el valor de l’immoble i augmenti, en conseqüència, la base imponible sobre la qual es calcula l’IBI.
El treball de camp es farà mitjançant una empresa contractada pel Cadastre. Aquest treball inclou la possibilitat que es facin fotografies de l’immoble i que es consulti informació fiscal. Si la realitat de l’immoble no concorda amb les dades cadastrals, la regularització comportarà una taxa de 60 euros. Els afectats seran notificats i tindran la possibilitat de recórrer si no estan conformes.
L’Ajuntament no intervé de forma directa en aquest procediment, per bé que hi col·laborarà en tot allò que sigui requerit, a partir del criteri que és d’estricta justícia que tothom tributi d’acord amb la realitat dels béns immobles que té. “Això no és en absolut incompatible amb rebaixar el rebut de l’IBI l’any vinent o amb haver renunciat a l’actualització automàtica de valors cadastrals”, diu el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics i Urbanístics, Adrià Seras. El regidor afegeix que “aquí estem parlant únicament de situacions irregulars i d’evitar el frau fiscal”.

No hay comentarios: