Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

miércoles, 2 de septiembre de 2015

PRIMERA PROPUESTA DE LA CUP PARA EL NUEVO ROM MUNICIPALEn les Comissions Informatives del 23 de juliol, l’alcalde, Ramon Ferré, va anunciar que aviat s’engegaria el procés de modificació de l’actual ROM, aprovat el 2004. En una reunió a mitjans d’agost se’ns va informar dels tempos que seguiria el procés. Els passos que ha marcat el govern municipal són els següents.
Cada grup polític ha d’enviar la seva proposta de modificació el 31 d’agost. El termini era clarament insuficient per tractar amb el detall que es mereix el reglament que marca el funcionament de l’Ajuntament. No obstant això, des de la CUP hem fet una primera proposta de modificació amb la intenció de continuar fent aportacions en els posteriors debats que es realitzaran al voltant d’aquesta qüestió tan transcendental.
La següent data rellevant en aquest procés serà el 17 de setembre, quan es debatran les propostes fetes per tots els grups polítics al Consistori en Comissió Informativa. D’aquí en sorgirà un avantprojecte de ROM que passarà pel Ple ordinari de l’octubre. En aquest primer document s’hi incorporaran un text base amb els punts mínims d’acord i un annex amb totes les propostes sobre les quals no hi ha hagut consens.
Durant els mesos d’octubre i novembre es promourà un procés de participació per donar a conèixer el document de mínims i per recollir noves propostes que puguin sorgir des de la ciutadania. Que el procés participatiu duri no gaire més d’un mes és clarament insuficient, però pel que sembla el govern actual troba que l’aprovació d’aquest document és d’una urgència insalvable. Ens hauria agradat que tant el marge perquè els grups fessin les seves aportacions com el procés participatius fos més dilatat, però no hem cregut que aquesta limitació fos prou important per no participar en aquest procés tan determinant.
Un cop passat aquest succedani de procés participatiu, el Ple del desembre hauria d’aprovar la modificació definitiva del ROM.
Amb la voluntat d’iniciar el debat com abans millor –perquè, admetem-ho, el tema és important, però també indigest–, volem fer pública la primera proposta de modificació, que trobareu en la barra lateral (Enllaços) juntament amb el ROM del 2004. Hem intentat fer-ho de la manera més entenedora possible, contraposant un per un cada article del ROM del 2004 a la modificació provisional que es proposa.
Els principals canvis proposats són els que afecten els òrgans de govern municipal (Ple, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes), els òrgans de representació, assessorament i control, la informació i participació dels regidors en el govern municipal i tot el referent a la participació ciutadana, l’apartat més clarament insuficient.
Molt sintèticament, les línies generals que han seguit les modificacions són aquestes:
- Limitar tant com legalment sigui possible les competències de l’alcalde, d’aquesta manera s’intenta dificultar-ne les decisions arbitràries. Cal tenir en compte, però, que el sistema local espanyol és exageradament presidencialista, i que el marge de maniobra en aquest àmbit és certament reduït.
- Atorgar més protagonisme als òrgans col·legiats perquè facin de contrapès a la figura de l’alcalde. Els canvis afecten principalment el Ple, que és el dipositari de la sobirania local.
- Pautar de manera clara i precisa el funcionament dels òrgans col·legiats (sobretot el Ple i les Comissions informatives) per evitar pràctiques deshonroses com les que ja hem viscut en aquests tres mesos de funcionament del nou Ajuntament.
- Facilitar la feina dels membres dels òrgans col·legiats donant-los més marge perquè s’estudiïn més detalladament els assumptes a tractar. Bàsicament, es tracta de què la documentació que s’ha de tractar en cada sessió arribi amb l’antelació suficient.
- Ampliar la capacitat propositiva i fiscalitzadora dels Grups Polítics Municipals de l’oposició.
- Garantir mecanismes de transparència i difusió de l’activitat dels òrgans col·legiats i sobretot dels de govern, els quals, actualment, són totalment opacs.
- Ampliar els drets d’informació de la ciutadania.
- Ampliar la capacitat de participació activa de la ciutadania en els òrgans de govern municipal. En relació a aquest punt es proposa la introducció de la figura de l’Audiència Pública.
- Incorporar la figura del Defensor o Defensora de la Ciutadania. 
 Animem, doncs, a tots els calafellencs i calafellenques a informar-se i participar d’aquest procés que condicionarà la política municipal dels propers anys. 

4 comentarios:

Anónimo dijo...

se apuntan un tanto aunque las propuestas, y unas cuantas, están en el programa del equipo de gobierno

Anónimo dijo...

Mucho rollo barato pero nada por los ciudadanos que queremos trabajarrr , qué diferencia hay entre estos y los anteriores?. Pero es que no se escucha ninguna iniciativa para facilitar el acceso al trabajo, por que la regidoria de treball no da trabajo a los ciudadanos de segur y calafell para reparar las aceras, limpieza durante periodos de tiempo igual que en otros municipios!!!!!!????

Anónimo dijo...

La obra enfrente de la guardia urbana la van a hacer chinos!!!!

Anónimo dijo...

A ver qué propuestas hacen el resto de grupos.