Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

viernes, 3 de julio de 2015

PRIMER PLENO DE LA NUEVA LEGISLATURA

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 6 de juliol, una sessió plenària extraordinària. El ple començarà a les 17 hores a la sala de sessions de la darrera planta de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1). Com és costum, la sessió podrà seguir-se  en directe mitjançant la sintonia de l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) i la web www.calafellradio.cat.
L’ordre del dia és el següent:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ.
2. APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
3. APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I NOMENAMENT DELS SEUS PORTAVEUS I PORTAVEUS SUPLENTS.
4. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
5. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
6. DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
7. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL
8. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT
9. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
10. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELS TINENTS D’ALCALDE.
11. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA POLÍTIC MUNICIPAL.
12. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.
13. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
14. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIONS EN ELS TINENTS D’ALCALDE.
15. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIONS EN ELS REGIDORS
16. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CALAFELL I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI

No hay comentarios: