Últimas entradas

Lo último

martes, 15 de mayo de 2012

"NO VULL PAGAR", RECURSO EN CASO DE SANCIÓN

En el hipotético caso  que se iniciara un proceso sancionador, en este artículo de "VilaWeb" nos informa de como proceder para presentar recurso:

Com es poden recórrer les multes pel #novullpagar?


L'advocat Lluís Gibert explica quines al·legacions i on es poden presentar
El Servei Català de Trànsit (SCTha començat a tramitar els expedients per denúncies de les concessionàries d'autopista als conductors que s'han negat a pagar peatges. El primer tràmit és l'enviament d'un requeriment al propietari del vehicle per comprovar si era qui el conduïa i que no va pagar el peatge.
Quan es tingui identificat el conductor -i si no se'ls diu res, es presumeix que el titular del vehicle era qui conduïa- començarà el procediment sancionador, notificant a la persona afectada que hi ha una denúncia i que comença la instrucció d'aquest procediment.

Quan es rep aquesta notificació, es disposa de vint dies per feral·legacions. Passats aquests vint dies, el Servei Català de Trànsit mateix emetrà resolució declarant la multa ferma o decidint que el procediment s'arxiva.

'Si la decisió és la de mantenir la sanció, siguin 50, 60, 70 euros, o els que siguin, fins a un màxim de 100, hi haurà un termini d'un mes per presentar un recurs de reposició a l'administració mateixa. Aquest recurs és potestatiu, és a dir, es pot interposar o es pot anar directament al jutjat', explica a VilaWeb l'advocat Lluís Gibert, autor d'un informe jurídic que desmenteix els arguments del govern per justificar les multes als insubmisos als peatges.
'També cal mirar quines són les al·legacions que presenten per justificar la sanció, i quines circumstàncies hi pot haver, perquè podria haver-hi errors en l'anotació del número d'alguna matrícula', precisa Gibert.El fonament jurídic en què es basa la tramitació de l'expedient, segons el departament d'Interior, és la vulneració de l'article 153 del reglament de circulació (pdf). No es tracta, doncs, d'una multa per una vulneració d'un contracte entre una empresa i un particular; en aquest cas, serien les concessionàries d'autopista que començarien, si ho consideressin oportú, els tràmits per demanar el cobrament del servei. L'article diu, referent als senyals de restricció de pas: 'Prohibició de passar sense aturar-se. Indica el lloc on és obligatòria la detenció per la proximitat, segons la inscripcióque contingui, d'un lloc de duana, de policia, de peatge o algun altre, i en què hi pugui haver instal·lats mitjans mecànics de detenció. En tot cas, el conductor no podrà reprendre la marxa fins a haver complert la prescripcióque el senyal estableix'
.
Quina al·legació s'hi pot fer? Gibert ho resumeix així: En la interpretació estricta de la norma jurídica, es diu als conductors que no han volgut pagar que han vulnerat un senyal. 'Però aquest article ens diu què cal fer davant un senyal de detenció. L'al·legació és dir que ja s'ha acomplert el que diu el senyal, perquè el conductor s'ha aturat quan hi ha arribat. I després diu que es pot reprendre la marxa quan s'hagi complert l'objectiu de l'aturada. El reglament arriba fins aquí. Quin és l'objectiu de l'aturada? No ho diu enlloc; no diu que s'hagi de fer el pagament en aquell moment i que s'hagi de complir un contracte. Per tant, segons el principi de tipicitat, una prohibició ha d'estar específicament regulada; i com que no ho diu específicament, que l'aturada és per pagar, no incompleixes el reglament de circulació.

Bases jurídiques per denunciar les concessionàries
D'una altra banda, en aquest article, el mateix Lluís Gibert explica que hi ha fonament jurídic perquè els conductors que han estat retinguts en peatges denunciïn les concessionàries per la via penal, per coaccions o detenció il·legal. I també considera que se les podria denunciar per infracció del reglament de circulació. 'Tu tens l'obligació de circular; si ells t'ho impedeixen, obstrueixen aquesta obligació'. Seria una vulneració de l'article 9 de la llei de trànsit (pdf), que diu: 'Els usuaris de la via estan obligats acomportar-se de manera que no entorpeixin indegudament la circulació, nicausin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o que malmetin els béns.'

No hay comentarios: