Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

lunes, 8 de agosto de 2011

POUM, ¿QUIÉN DA LA CARA?

He leído el informe sobre el análisis que hace un experto contratado por la "Associació de Veïns Marinada" sobre el proyecto del POUM, si no lo has leído te hago un resumen de las irregularidades del mismo, que no son pocas:


En la página 3 se hace la siguiente afirmación: "L´escrit que s´analitza de 29 de novembre de 2010 (no pot tenir la consideració d´informe jurídic atès que es desconeix si el seu autor es advocat) es va aportar per l´equip de govern al Ple extraordinari de l´Ajuntament només teéuna rúbrica i es desconeix qui és la persona que el signa, ni la seva titulació acadèmica, si es que en té alguna i si la persona que signa està col-legiada en algun col-legi professional. A més, es tracta d´una societat mercantil que no figura com a persona jurídica en l´equip redactor del document".

Eso para empezar; en la página 4, entre otros, se habla de: "Manipulacions de l´acord de 10 de març de 2010; falsificació de documents públics; manca de rigor d´aquest escrit", etc., etc.

En la página 5: "El cert, en primer lloc, es que l´informe dels redactors, probablement desconeixen, per manca d´un estudi rigurós, que la reunió del CAU de 4 de març no es pot entendre ni deslligar de la reunió d´aquest mateix organisme de 25 de febrer, ni de les reunions posteriors" ...."S´han produït greus manipulacions en el document de resolució de les al-legacions...", "...al-legacions presentades fora de termini, que han estat totalment obviades en l´escrit de 29 de novembre de 2010."; y sigue más abajo; "...error dels propis redactors....", "falta de rigor i professionalitat...", etc., etc.

En la página 6: "Per tant, l´acord de 10 de març de 2010 diu que: recullen el contingut de les al-legacions (estimació total) i en canvi el l´acord de 6 d´octubre de 2010 es diu que s´estimen les al-legacions en els termes que recull el POUM". Es pot veue clarament la "mala fe"....

En la página 7: "....manca de transparència que el caracteritza no el va mostrar als veïns fins l´adopció de l´acord de 6 d´octubre de 2010..." "...Sense cap resposta ni raonament."
"Es tracta sense dubte alguna de la revisió d´un acte favorable (el del 10 de març), per un altre parcialment favorable (el de 6 d´octubre) sense seguir el procediment legalment establert i per tant, com es deia en el Dicatamen de data 13 de novembre de 2010, viciata de nul-litat radical."

En la página 9: "En conseqüencia, ens reafirmem en que s´ha alterat substancialment el contingut de documents públics atès que s´havia únicament de recollir en el document a aprovar provisionalment, el contingut resultant de les al-legacions i s´ha variat de forma improcedent i molt greu, el contingut i sentit de l´acord de 10 de març, en perjudici dels veïns...., alterant els termes de la primera aprovació..., mancava l´aprovació de la Memòria Ambiental d´acord amb el que preveia l´art.115.e"

En la página 10: "Per aquest mateix motiu, els redactors (com assessors) i l´equip de govern, no podien resoldre les al-legacions fins el moment en que l´Ajuntament hagués aprovat la Memòria ambiental, i si van resoldre, va ser, o bé per una errada tècnica i jurídica de la seva actuació, o bè amb la voluntat de desactivar la unió existent entre els veïns que tenien previst una manifestació pel mes d´abril...., enganyant-los per que pensessin que la voluntat municipal era estimar-los integrament les al-legacions i desafectar-los totalment els seus habitatges. Deixant aquests ciutadans en una clara situació d´indefensió.

En la página 11: "...el PGOU ja recollia per la zona 3 l´ús comercial. Inconsistència i incongruència greu per l´equip redactor i l´equip de govern en l´aplicació de les normes.

En la página 12: "...L´Ajuntament i els seus assessors fan una aplicació de l´art. 105LRJPAPPAX capritxosa en funció dels seus interessos denota una clara voluntat de respectar el planejament anterior i concretament la clau 3 del PGOU de 1989..." "...Uns i altres amb la seva acreditada mala fe demostren de forma totalment incoherent i incongruent que només són aerrades materials els actes administratius que els esmentats personatges promouen."

En la página 14 de "CONCLUSIONS": ...A) L´acord de 6 d´octubre de 2010, revoca el contingut de l´acord de 10 de març de 2010. Es tracta de la revisió per la via de fet d´un acte favorable i per tant, d´un procediment nul de ple dret. L´ escrit de 29 de novembre de 2010 no analitza degudament ni la documentació ni el canvi substancial de criteri entre l´acord de 10 de març (estimació total) i l´acord de 6 d´octubre (estimació parcial).

En la página 15: ...d) L´escrit de 29 de novembre no es limita a informar la moció del Ple extraordinari sinó que té per objectiu desacreditar els autors del Dictamen de 13 de novembre, quan fa menció a altres aspectes colaterals i passa per alt la clara i contundent reserva de dispensació que es produeix en l´antic Sector de la Unitat d´ Actuació de l´Estany  , beneficiant de forma injustificada, incoherent a uns determinats promotors sense més justificació que havien patrimonialitzat el seu dret, com si la resta de ciutadans de Calafell no l´haguessin patrimonialitzat molt abans el seus drets urbanístics. La discriminació entre uns propietaris i altres és injustificable.

e) L´escrit de 29 de novembre que s´analitza més que un anàlisi jurídic és una justificació de l´actuació d´ells mateixos com a redactors amb les greus mancances del POUM aprovat inicialment i provisionalment detectades i de les irregularitats molt greus detectades en la tramitació del mateix, tergiversant el contingut del Dictamen de 13 de novembre de 2010 i passant per alt tots aquells aspectes greus destacant-se el tracte de favor que l´Ajuntament dispensa als propietaris de la antiga unitat d´actuació de l´Estany atorgant-los després de la informació pública la clau PV (planejament vigent) i un index d´edificabilitat de 2 m2st/m2s respecte a l´index 1.25 que s´assignava a l´aprovació inicial del POUM.

El informe completo está en el blog de la "Associació", resulta un poco tedioso de leer pero con este resumen te puedes hacer un poco de idea de lo que es una barbaridad urbanística de aquellos que nos quieren vender la moto o nos toman por idiotas, a esos les digo, que si han sido tan valientes de atreverse con semejante estafa, porque para mí es lo que es, habrá muchos calificativos, pero no deja de ser una estafa en toda regla, ¿porque ahora no dan la cara y nos cuentan su versión, o intentan por lo menos defenderse de este informe? seguramente que de tan mal que lo han hecho, ni si quiera se atreven, ¿qué nos iban a contar? personalmente creo que ni siquiera son conscientes del alcance de la descomunal cagada.


2 comentarios:

AVMarinada (ACAUS) dijo...

Desde la AV Marinada(ACAUS), se colgó en el blog delPSC 2 comentarios que enlazaban este y otro informe , dando esta información como respuesta a todo lo que publicó y comentó el sr.Ferré, pues bien, fueron publicados pero ayer noche la sorpresa saltaba , los han borrado de su blog , así que eso es lo que hacen como explicación... a todo esto.

WEBSEGUR dijo...

Gracias, con tu permiso voy a cogar el comentario en una entrada, es interesante comprobar que estos personajes siguen haciendo política barriobajera.